KURUMSAL YÖNETİM

Hissedarlar Pay (%) Tutar
Investco Holding A.Ş. 63,56 44.494.212,5
Halka Açık Kısım 36,44 25.505.787,5
Sermaye 100,00 70.000.000

KOMİTELER
Denetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi
Dr. Sezai Bekgöz Dr. Sezai Bekgöz Prof. Dr. M.Ege Yazgan
Prof. Dr. M.Ege Yazgan Prof. Dr. M.Ege Yazgan Dr. Sezai Bekgöz
    Mustafa Arslan