VİZYON, MİSYON VE DEĞERLERİMİZ

Vizyon
Stratejik yatırımlarla farklılaşarak, tüm faaliyet alanlarında paydaşlarımız için sürdürülebilir ve yüksek kârlılık değerlerine ulaşmak

Misyon
Tüm faaliyetlerimizde çevreye ve topluma duyarlı bir lider şirketler grubu olarak, farklı sektörlerdeki yatırım tecrübemizi, rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip yeni yatırımlara en etkin şekilde aktarmak, hızla değişen piyasa koşullarında sürekli gelişimi desteklemek

Değerlerimiz

Birliktelik
İnsan kaynaklarının, en değerli varlığımız olduğu inancıyla, çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, insan haklarına saygılı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, katılımcı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlarız.

Sürdürülebilirlik
Faaliyetlerimizde çevresel etkiyi azaltan ve değer yaratan sürdürülebilir bir büyümeyi hedefleyerek, gelecek nesillerin güvenle yaşayabileceği bir dünya için doğal kaynakları korumayı ve gelişimine destek olmayı hedefleriz.

Girişimcilik
Kuruluşumuzdan bugüne yenilikçiliğe ve yenilikçi fikirlerin yer aldığı girişim projelerine yatırım yapar, katma değer yaratacak stratejiler için çalışırız. 

Sürekli Gelişim ve Değişim
Tüm faaliyetlerimizden yarattığımız kaynakları, çevre, toplum ve tüm paydaşlarımızın sürekli gelişim ve değişimini destekleyen,  akılcı yatırımlara yönlendiririz.

Etik İlkelere Bağlılık
Kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olarak tüm paydaşlarımızla dürüstlük ve şeffaflık çerçevesinde ilişki kurar, faaliyetlerimizi yasalara uygun bir şekilde yönetiriz.

Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.