VERUSA HOLDİNG A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI

Verusa Holding Anonim Şirketi’nin (“Verusa Holding”), web sitesi üzerinden elde ettiği kişisel verileri toplarken ve kullanırken izlediği prensipler işbu Gizlilik Politikası ile düzenlenmektedir.

Verusa Holding, sizlere ait bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlama konusunda hassasiyet göstermektedir. Bu husus hem Şirketimizin kurumsallığının gereğince, hem de ilgili yasal mevzuat uyarınca yapılmaktadır. Sizlere ait bilgilerin korunması ve yasal mevzuata uygun davranma konusunda azami özen gösterilmekte, bilgilerinizin korunması hususu önemle göz önünde bulundurulmaktadır.

Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz;

* Talep ve istekleriniz ile sorunlarınızın tespiti,
* İnternet sitemizin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
* Aramalarınızın hızlı sonuçlandırılabilmesi,
* İnternet sitesinde dolaşımınızın güvenliğinin sağlanması,
* Şirketimizin, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulabilmesi,
*Misafirlerimizin ziyaret tecrübesini ve sitemizi iyileştirmek amaçları ile kullanılabilmektedir.

Gizlilik Politikamız doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili gereken özeni göstermekteyiz.

Kullanıcı, kendi rızası ile Verusa Holding ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 3 ve 7. maddeleri uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel verileriniz dahil olmak üzere tüm bilgilerinizin gizliliğine önem verilmekte olup yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde bağlı iştiraklerimiz, ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz hariç olmak üzere onayınız olmaksızın, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu bilgilere erişme yetkisi olan yasal kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere, hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Şirketimiz, gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlamaktadır.

Bu politikada yer verilen taahhütler bu internet sitemizde paylaşılan bilgiler için geçerli olup sitemizde linki verilen internet sitelerinde ve diğer sitelerde ziyaret edilen web sitelerinin gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları (KVKK m. 11)

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen taleplerinizi, Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen usulle, Şirketimize iletebilirsiniz.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Verusa Holding’e bu haklarınızdan birisi ile ilgili başvuruda bulunmanız veya şahsi bilgilerinizi (adres, telefon, faks, e-posta adresi vb.) Şirketimizle paylaşmanız halinde, söz konusu bilgiler sadece talep ettiğiniz hizmetin sunulması, değişiklik, bilgilendirme, kullanım hizmetlerine ilişkin iletileri göndermek için kullanılacak ve yasal zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Şu kadar ki 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın Kanun’un 5. ve 8. maddelerinde belirtilen istisnalar kapsamında Çerez Politikamız’da da belirtmiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Verusa Holding olarak, çerez politikamız kapsamındaki kişisel verilerinizi, belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde bağlı iştiraklerimiz, ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz.

Verusa Holding, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Gizlilik Politikasında önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Gizlilik Politikasını değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen politika internet sitemizde ilan edilecektir.

Şirket Bilgileri
Verusa Holding A.Ş.

Adres: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak / Sarıyer / İstanbul
Tel: 02122907490
E-mail: info@verusa.com.tr
Web Adresi: www.verusa.com.tr

Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.