RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Verusa Holding (“Şirket”) ve bağlı şirketleri (“Verusa Grubu”) ticari faaliyetlerini dürüst ve ahlaka uygun olarak yerine getirmeyi ve faaliyet gösterdiği her yerde kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Bu nedenle, faaliyetlerimiz esnasında ulusal kanunlar ve kapsamında bulunulan uluslararası yolsuzlukla mücadele düzenlemelerine uygun hareket etmek ilkemizdir.

Şirketimiz, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası (“Politika”) ve tabi olduğumuz rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanun ve düzenlemelerine aykırı olarak ticari çıkarlar için herhangi bir kamu görevlisine, siyasi partiye, parti görevlilerine, adaylarına ya da üçüncü şahıslara yolsuz ödeme yapılmasını, ödeme teklif veya taahhüt edilmesini yasaklamaktadır. Bu Politika kapsamında Verusa Holding ve bağlı şirket çalışanlarının rüşvet, bahşiş veya diğer yasadışı ve yolsuz ödemeler yapmaları, teklif, taahhüt ve aracılık etmeleri ve benzer ödemeleri kabul etmeleri yasaktır.

Politikada yer alan ilkeler Verusa Holding ve bağlı şirketlerinde görev yapan tüm çalışanlar, yöneticiler ve satış ya da hizmet temsilcileri, ortak, acente, tedarikçiler, vekil, arabulucu, danışman, ortak girişim ortağı ya da Verusa Holding ve iştirakleri adına hareket eden herkes için geçerlidir. Şirket ve bağlı şirketlerin çalışanları, her ülkenin kamu görevlilerine ve birçok durumda gerçek kişilere yapılacak ödemeler hususunda ülkenin kendine özgü düzenlemeleri olduğunu anlayarak, faaliyet gösterdiği yerlerdeki rüşvet ve yolsuzlukla mücadele düzenlemelerini bilmek ve bu düzenlemelere uygun faaliyet yürütmekle mükelleftir

Faaliyet gösterdiğimiz ulusal ya da uluslararası alanda bir siyasi parti veya topluluğa herhangi bir nam altında, ayni veya nakdi bağış yapılması, şirket varlıklarının kullanımına izin verilmesi yasaktır.

Şirket ve bağlı şirketlerin işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için herhangi bir nam altında, ayni veya nakdi ödeme yapılamaz.

Şirket ve bağlı şirket çalışanları şirket nam veya hesabına, herhangi bir nam altında, ayni veya nakdi hediye veremez veya ağırlama harcaması yapamaz. Yönetim Kurulu hediye verilebilecek ve ağırlamada bulunulabilecekleri, parasal azami miktarı ve türleri belirleyen hediye ve ağırlama politikası oluşturabilir.

Üst yönetim bu Politikayı ve değişiklikleri kapsam dahilindekilere bildirir. Üst yönetim bu Politika ve yürürlükteki rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanun ve düzenlemelerine dair gerekli eğitimi çalışanlara ve bu Politika kapsamındaki üçüncü kişilere sağlamak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Verusa Grubu çalışanları Politikayı ya da yürürlükteki rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanun ve düzenlemeleri ihlal etmeleri halinde iş akdinin feshi de dâhil olmak üzere disiplin cezalarına maruz kalacaktır.

Tüm Verusa Holding ve grup şirketleri çalışanları, Politikanın ihlali ya da etik olmadığını düşündükleri durumlarda Verusa Holding Etik Hattı etikhat@verusa.com.tr üzerinden geri bildirimde bulunabilir ya da Hukuk Birimine detaylı olarak raporlamalıdır.

Bilinen ya da şüphe edilen rüşvet, yolsuzluk veya bunlara ilişkin şüpheli durumları bildiren personele karşı misilleme yapılmaz.

Kin, nefret, rekabet ve benzeri nedenlerle iyi niyet kurallarına aykırı olarak bildirim yapan personel hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Politikaya uyumsuzlukları bildirimde bulunanın kimliğinin açığa çıkmamasını sağlayacak bildirim sistemleri mevcuttur.

Şirket’in Hukuk Birimi, Yönetim Kurulu gözetiminde işbu Politikanın idaresi, yorumu ve uygulanmasından sorumludur. Yönetim Kurulu Etik Kuralların, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanmasını desteklemeyi taahhüt eder.

Hukuk Birimi Politikanın etkinliği, uygulanması, Politika ve yürürlükteki rüşvet ve yolsuzlukla mücadele düzenlemelerine uyumu hakkında en az yılda bir kez inceleme yapılmasını sağlar ve Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

Hukuk Birimi faaliyetler, düzenlemeler, risk değerlendirilmesindeki gelişme ve değişikliklere göre gerektiğinde veya her durumda yılda bir kez Politikayı gözden geçirerek, gerekli değişiklikleri Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu varsa değişiklik önerilerini değerlendirerek sonuçlandırır.

Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.