Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahalarının sayısı 25'e yükseldi.

16 Mart 2021

Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Tokat ili Zile ilçesi'nde bulunan 1 adet bakır maden sahası ruhsatını, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden ("MAPEG") bedeli peşin ödenerek 16.03.2021 tarihi itibariyle satın almıştır.

Son alınan yeni ruhsata birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 25 adete yükselmiştir.