Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesi 95.000.000 TL'ye çıkarıldı.

27 Aralık 2019

Şirketimizin %49 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin mevcut 92.500.000 TL olan sermayesi 2.500.000 TL nakit artırımla 95.000.000-TL'ye çıkarılmıştır. Nakit artırıma konu 2.500.000 TL'nin %49 sermaye payı oranımız doğrultusunda 1.225.000 TL'si şirketimiz tarafından nakden ödenmiştir.