Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş.'ye %19,50 oranında ortak oldu.

05 Ekim 2015

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., ağırlıklı olarak yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi alanında faaliyet gösteren Enda Enerji Holding A.Ş.’nin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 139.014.362 TL çıkarılmış sermayenin nakit artırımı yoluyla 234.000.000 TL’ye çıkarılması sürecinde, toplam sermayenin %19,50’sine karşılık gelen 45.630.000 TL nominal değerdeki payları satın almıştır.