İştirakimiz Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Halka Arzına Yönelik Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin izin başvurusu SPK tarafından onaylandı.

21 Mayıs 2021

Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz işlemleri kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ön izin başvurusu, Kurul'un 06.05.2021 tarih ve 25/757 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.