Doğrudan ve dolaylı toplam %26,82 pay oranıyla en büyük ortağı olduğumuz 345.477.486 TL sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş. 500’ü aşkın ortak sayısı ile Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık şirket statüsü kazanmıştır.

25 Mart 2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/427 sayılı toplantısında, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü aştığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Enda'nın payları halka arz olunmuş sayılan şirket statüsüne geçtiğine karar verildiği ifade edilerek, Enda'nın 30 gün içerisinde Pay Tebliği'nin 12 numaralı ekinde yer alan bilgileri içeren bir beyannameyi halka açık ortaklık statüsüne kavuştuğunun Kurulca onaylanması amacıyla vermesi ve esas sözleşmesini Kanun hükümlerine uygun hale getirmek amacıyla madde tadil tasarılarını hazırlayarak Kurula başvuruda bulunması talep edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket statüsü kazanan 345.477.486 TL sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş.’de Şirketimiz doğrudan ve dolaylı toplam 92.672.309 adet nominal paya karşılık %26,82 pay oranıyla en büyük ortak konumundadır.

Enda Enerji Holding A.Ş bünyesinde, tamamına yakını YEKDEM kapsamında olan toplam 180,18 MW kurulu güce sahip 5 adet Rüzgar Enerjisi Santrali ("RES") 4 adet Hidroelektrik Enerjisi Santrali (HES) ve 1 adet Jeotermal Enerjisi Santrali ("JES") bulunmaktadır.

Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.