Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 25.000.000 TL'ye çıkarıldı.

27 Ocak 2021

%40,75 oranındaki iştirak ettiğimiz Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.200.000TL tutarındaki mevcut sermayesinin, geçmiş yıl karından karşılanmak üzere, 10.800.000 TL bedelsiz artırımla 25.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 27.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 4.401.000 TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 5.786.500 TL'den 10.187.500 TL'ye yükselmiştir.