Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 14.200.000 TL'ye çıkarıldı.

04 Aralık 2020

Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Şirketin 9.650.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 4.550.000 TL bedelsiz artırımla 14.200.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 04.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 1.854.125 TL nominal değerli pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarı 3.932.375-TL'den 5.786.500 TL'ye yükselmiştir.