Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesi 25.000.000-TL'ye çıkarıldı.

Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 20.000.000-TL olan sermayesi 5.000.000-TL nakit artırımla 25.000.000-TL'ye çıkarılmıştır.