Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 14 adete yükseldi.

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 26 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki maden sahasının ruhsatı, yine şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'ye devir edilmiştir.

Öte yandan, söz konusu maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla başlanan jeofizik ve jeoloji çalışmaları halen devam etmekte olup, bundan sonra ilgili sahaya ilişkin tüm çalışmalar %100 oranında bağlı ortaklığımız Galata Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yürütülecektir. 

Devir alınan ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 14 adete yükselmiştir.