Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsatlarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında boksit üretimi çalışmalarına başlanmıştır.

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsatlarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında yapılan sondaj çalışmalarından elde edilen veriler doğrultusunda maden sahasının işletmeye alınmasına, bu kapsamda işletme tesisi kurulması dâhil gerekli tüm çalışmalara başlanmıştır.