Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan maden (bakır) sahası ruhsatı ihalesini kazandı

Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit işletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan Ruhsat ihalesinden Erzincan ili Otlukbeli İlçesinde bulunan maden (bakır) sahası ruhsatının ihalesini kazanmış olup, 01.10.2018 tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsat satın almıştır.