Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan 3 adet maden (boksit) sahası ruhsatı ihalesini kazandı

Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit işletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan Ruhsat ihalesinden Antalya ili Akseki bölgesinde bulunan 3 adet maden (boksit) sahası ruhsatının ihalesini kazanmış olup, 21.09 .2018 tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek 3 adet ruhsatı satın almıştır.