Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş.’ye Tufanbeyli maden sahasına ilişkin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından İŞLETME RUHSATI verilmiştir.

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsatlarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasına ilişkin olrak T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 19.10.2018 tarihli, 201300587 numaralı "İşletme Ruhsatı" düzenlenerek şirkete verilmiştir.